BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

 

 
   

 

 

 ĐỘ DÀY

DVT

KG/CÂY

ĐƠN GIÁ

QUY CÁCH

HÀNG ĐEN

NHÚNG KẼM NÓNG

Phi 21

         1.0

cây

         2.2

           30,000

           61,600

         1.2

cây

         3.4

           44,000

           95,200

         1.4

cây

         4.0

           51,000

         112,000

         1.8

cây

 

           66,000

           75,000

Phi 27

         1.2

cây

         4.1

           58,000

           67,000

         1.4

cây

         5.2

           66,000

           78,000

         1.8

cây

         6.0

           79,000

           98,000

         2.0

cây

         6.4

           89,000

         108,000

         2.5

cây

         7.2

         130,000

         137,000

Phi 34

         1.0

cây

         5.1

           66,000

           72,000

         1.2

cây

         5.5

           78,000

           85,000

         1.4

cây

         6.5

           83,000

           96,000

         1.8

cây

         7.9

         105,000

         122,000

         2.0

cây

         9.3

         120,000

         131,000

         2.5

cây

       10.2

         170,000

         188,000

         3.0

cây

 

 

         225,000

Phi 42

         1.2

cây

         6.5

           89,000

         100,000

         1.4

cây

         8.2

         100,000

         118,000

         1.8

cây

       10.0

         120,000

         150,000

         2.0

cây

       11.8

         175,000

         165,000

         2.5

cây

 

         208,000

         234,000

         3.0

cây

 

         250,000

         288,000

         3.5

cây

 

         320,000

         354,000

Phi 49

         1.2

cây

         7.6

         101,000

         120,000

         1.4

cây

         9.5

         118,000

         140,000

         1.8

cây

       11.2

         155,000

         179,000

         2.0

cây

       13.5

         170,000

         194,000

         2.5

cây

 

         210,000

         250,000

         3.0

cây

 

         295,000

         335,000

         3.5

cây

 

         337,000

         445,000

Phi 60

         1.2

cây

         9.3

         125,000

         150,000

         1.4

cây

       11.5

         145,000

         170,000

         1.8

cây

       14.5

         187,000

         208,000

         2.0

cây

       16.5

         207,000

         240,000

         2.5

cây

       18.9

         260,000

         299,000

         3.0

cây

 

         365,000

         420,000

Phi 76

         1.2

cây

       11.5

         160,000

         188,000

         1.4

cây

       14.5

         187,000

         218,000

         1.8

cây

       18.5

         230,000

         270,000

         2.0

cây

       21.5

         264,000

         310,000

         2.5

cây

 

         385,000

         448,000

         3.0

cây

 

         458,000

         537,000

Phi 90

         1.4

cây

       17.5

         225,000

         256,000

         1.8

cây

       22.0

         275,000

         327,000

         2.0

cây

       26.0

         318,000

         370,000

         2.4

cây

       31.0

         395,000

         467,000

         3.0

cây

       35.0

         506,000

         576,000

         3.5

cây

 

         600,000

         720,000

         4.0

cây

 

         698,000

         880,000

Phi 114

         1.4

cây

       22.0

         289,000

         342,000

         1.8

cây

       28.0

         351,000

         410,000

         2.0

cây

       30.5

         432,000

         493,000

         2.5

cây

 

         520,000

         612,000

         3.0

cây

 

         638,000

         750,000

         3.5

cây

 

         700,000

         900,000

         4.0

cây

 

         910,000

      1,018,000

 


Các dự án khác
Zalo