Nhà xưởng Bình Dương

  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Diện tích: 4000
  • Giá: 60,000,000 VNĐ
  • Nhà xưởng tiền chế Bình Dương

Các nhà xưởng khác

Nhà xưởng Đồng Nai

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Nhà xưởng Dĩ An

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Nhà xưởng quận 8

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Zalo