Nhà xưởng Dĩ An

  • Địa chỉ: Dĩ An - Bình Dương
  • Diện tích: 500m2
  • Giá: 40,000,000 VNĐ
  • Nhà xưởng chất lượng cao

Các nhà xưởng khác

Nhà xưởng Đồng Nai

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Nhà xưởng Bình Dương

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Nhà xưởng quận 8

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Zalo