Nhà xưởng Đồng Nai

  • Địa chỉ: Đồng Nai
  • Diện tích: 5000m2
  • Giá: 100,000,000 VNĐ
  • Nhà xưởng tiền chế

Các nhà xưởng khác

Nhà xưởng Bình Dương

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Nhà xưởng Dĩ An

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Nhà xưởng quận 8

iconĐịa chỉ:

iconDiện tích: m2

Zalo